Foteliki Samochodowe Ranking 2013/14

NAJLEPSZE FOTELIKI SAMOCHODOWE → 600 MODELI  •  FOTELIKI SAMOCHODOWE RANKING 2013
Opinie i testy fotelików  → TESTY ADAC i OAMTC  • Strzałki → sortowanie malejąco i rosnąco    Skala 1-5
Opinie o foteliku→ocena ekspertów  Priorytet bezpieczeństwa uwzględnia średnia ważona w ocenie fotelika

BEST CHILD CAR SEATS → 600 MODELS  •  CHILD CAR SEATS RANKING 2013
Child car seats tests → ADAC TESTS and OAMTC • Arrows → sort descending and ascending    Notes 1-5
Child car seats review → expert note  Weighted average considers safety priority in note of child car seat

Translator

Najlepszy Sklep Dziecięcy

Sklep Dziecięcy

Kategorie opiniowanych artykułów

Strony